Voor studenten

Voor studenten pedagogische wetenschappen of (ontwikkelings)psychologie is het mogelijk om betrokken te zijn bij het My-BEST onderzoek (andere opleidingen in overleg). Het is mogelijk om je bij het My-BEST onderzoek aan te sluiten in het kader van een masterscriptie/werkstuk, een onderzoeksstage of indien je ervaring wilt opdoen (in onder andere; werving van participanten, data verzameling, codering van data, etc.). Meer informatie hierover is te vinden op Blackboard. Geïnteresseerde studenten kunnen contact opnemen met Eliala: www.uva.nl/profile/e.a.salvadori.

For students of educational sciences, pedagogy, (developmental/cognitive) psychology (other degrees might be considered, under assessment) is possible to cooperate with the research project My-BEST. You can join the research project My-BEST for your (Research) Master’s thesis/ research project, research internship/trainingship or to gain voluntary additional research experience (e.g., participant recruitment, data collection, coding, etc.). More information can be found on Blackboard.
Interested students can contact Eliala: www.uva.nl/profile/e.a.salvadori

Advertenties