Onderzoek 1

– De werving is inmiddels gesloten, u kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek. –

U en uw onlangs geboren kind zullen meedoen aan een longitudinaal onderzoek. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen onderzoeken, willen wij in deze studie u en uw jongste kindje volgen. Er zullen op de volgende leeftijden meetmomenten plaatsvinden: 4 maanden, 8 maanden, 12 maanden, 15 maanden en 18 maanden oud. Bij het meetmoment op 4, 8 en 18 maanden komen wij bij u op huisbezoek. Bij de meetmomenten op 12 en 15 maanden, vragen wij u vriendelijk naar het UvA Family Lab te komen. Het UvA Family Lab maakt deel uit van het Research Institute of Child Development (Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde) van de Universiteit van Amsterdam.

Verloop van het onderzoek

In het eerste jaar van het onderzoek zullen we u twee keer thuis bezoeken. Wanneer uw jongste kind 4 maanden oud is en wanneer uw jongste kind 8 maanden oud is. Bij het huisbezoek is het de bedoeling dat zowel u als uw partner allebei thuis zijn. Het huisbezoek kan ingepland worden op een moment dat het u uitkomt (weekenden en avonden zijn ook mogelijk). Tijdens het huisbezoek willen we graag een paar korte observaties van u, van uw partner en de testleidster samen met uw kind op video opnemen. Daarnaast vragen we aan u en uw partner om vóór het huisbezoek een vragenlijst over uzelf en over uw kinderen in te vullen.

In het tweede jaar, wanneer uw kind 12 en 15 maanden oud is, willen we u (met of zonder uw partner) samen met uw kind graag in ons UvA Family Lab uitnodigen. Tijdens die afspraak zullen we uw kind observeren tijdens een paar korte spelletjes en we zullen aan u vragen om een vragenlijst in te vullen. Eventuele reiskosten worden door ons instituut vergoed.

Tot slot zullen wij, wanneer uw kind 18 maanden oud is, nogmaals bij u op huisbezoek komen. Tijdens dit huisbezoek zullen wij weer een paar korte observaties van u, van uw partner en de testleidster samen met uw kind opnemen. Ook vragen wij u om vóór het huisbezoek een vragenlijst in te vullen.

Tijdens het 8 maanden en 18 maanden huisbezoek willen we ook graag een korte observatie van het jongste kind met zijn of haar oudere broer/zus op video opnemen. Indien er meerdere broers/zussen zijn, betreft het de broer/zus die het dichtste in leeftijd bij de baby is.

Elk huisbezoek of labbezoek zal maximaal 60 minuten duren.

Met de informatie die verzameld wordt kunnen we een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van jonge broertjes en zusjes. De resultaten zullen van groot belang zijn om sociale problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken en op tijd te behandelen. We hopen dat u ons wilt helpen om hier meer inzicht in te krijgen.

Beloning

Bij elk huisbezoek krijgt u €10,- als beloning voor uw tijd en participatie. Bij elke bezoek aan het UvA Family Lab krijgt u €15,- en een klein cadeau voor uw kind. Tevens ontvangt u na het laatste meetmoment een digitale versie van alle video-opnames die gemaakt zijn van u en uw jongste kind.

4months_contorno

Deelnemen?

De werving is inmiddels gesloten, u kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close