Onderzoek 2

De Universiteit van Amsterdam doet een onderzoek naar de sociale ontwikkeling van jonge kinderen. U kunt meedoen wanneer u een kind heeft dat jonger dan 15 maanden oud is.

Verloop van het onderzoek

We willen u graag in ons UvA Family Lab uitnodigen van het Research Institute of Child Development (Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam), wanneer uw kind 12 óf 15 maanden oud is. Het labbezoek zal ingepland worden op een moment dat het u uitkomt, de afspraak zal minder dan 45 minuten duren en eventuele reiskosten (zowel openbaar vervoer als auto) zullen door ons instituut worden vergoed. Tijdens de afspraak zullen we uw kind observeren tijdens een paar korte spelletjes en we zullen aan u vragen om een vragenlijst over uzelf en over uw kind in te vullen. Het is de bedoeling dat uw partner/de andere ouder van uw kind deze vragenlijst online invult.

Met de informatie die verzameld wordt kunnen we een beter beeld krijgen van de sociale- ontwikkeling van jonge kinderen. De resultaten zullen van groot belang zijn om sociale problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken en op tijd te behandelen. We hopen dat u ons zou willen helpen om meer inzicht hierin te krijgen.

Beloning

Na het bezoek aan het UvA Family Lab ontvangt uw kind een klein cadeautje en een diploma voor ‘baby scientist’. U ontvangt daarnaast een giftcard van €15,- als beloning voor uw tijd en participatie.

12-mobabyscientist cmyk

Deelnemen?

U meldt zich aan door online de screeningsvragenlijst in te vullen. Dat kan middels deze link: Join the Research! Wij zullen daarna snel contact met u opnemen.

Mocht u nog vragen hebben, klik dan hier: contact

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close