Medewerkers

drs. Eliala Salvadori

Eliala A. Salvadori heeft haar bachelor Pedagogiek behaald bij aan de Universiteit van Perugia, Italië. Vervolgens heeft ze aan de Universiteit van Amsterdam de research master Child Development & Education behaald in 2015, beide Cum Laude. Tijdens haar opleiding heeft Eliala heeft een grote interesse in de vroeg-kinderlijke ontwikkeling van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.  Ze heeft bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek (Nijmegen) als onderzoeksmedewerker gewerkt, terwijl ze een onderzoeksvoorstel voor dit project schreef voor het NWO. Hiervoor heeft ze de Research Talent Grant ontvangen wat dit PhD project mogelijk heeft gemaakt.

dr. Christina Colonnesi

Cristina Colonnesi, onderzoeker en universitair docent, heeft klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Rome. Ze heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sociaal begrip, emoties en taal bij baby’s en peuters. Haar promotieonderzoek was een longitudinaal onderzoek naar cognitieve voorlopers van theory of mind bij kinderen van één tot drie jaar. Daarnaast heeft ze gewerkt als psycholoog met ouders en kinderen met problemen in de opvoeding en ontwikkeling. Cristina heeft een zoon (2006) en dochter (2008).

dr. Bonny van Steensel

Bonny van Steensel studeerde cum laude af als psycholoog (kind & jeugd) aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft zij als onderzoeksassistent gewerkt bij de Riagg Maastricht, afdeling kinderen en jeugdigen. Zij leverde een bijdrage aan verschillende onderzoeksprojecten die in samenwerking met de Universiteit Maastricht werden uitgevoerd (o.a. onderzoek bij kinderen met depressie, angststoornissen, ADHD en gedragsproblemen). Daarna werkte Bonny als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam waar zij onderzoek deed naar angststoornissen bij kinderen met een autismespectrumstoornis. In 2013 promoveerde zij cum laude op dit onderwerp. Sindsdien is Bonny parttime werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker/docent en houdt zij zich bezig met klinische onderzoeksprojecten. Tevens werkt zij parttime bij UvA minds als psycholoog en volgt zij de opleiding tot GZ-psycholoog. Bonny heeft een zoontje (2015) en is in verwachting van haar tweede kindje

prof. dr. Frans J. Oort

Frans J. Oort is professor in Methode en Statistiek, directeur van het Research Institute of Child Development and Education, directeur van het Research Priority Area Yield en programma directeur van de Research Master’s Child Development and Education.

.

prof. dr. Daniel Messinger

Daniel Messinger is als professor bij de Child Division van psychologie en de afdelingen Pediatrics and Electrical & Computer Engineering werkzaam, beiden aan de Universiteit van Miami (US). Tevens is hij directeur en hoofd onderzoeker van de UM Sib Smile, een onderzoekslab dat de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen de 2 maanden en 4 jaar oud onderzoekt. Daniel’s lopende onderzoek richt zich op het beter leren begrijpen van de emotionele en sociale interactie ontwikkeling van kinderen met een normale ontwikkeling, kinderen waarvan een broertje of zusje autistisch is en kinderen die een autisme spectrum stoornis hebben.

drs. Stephanie Mizrahi

Stephanie Mizrahi heeft Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Tijdens haar opleiding is zij als onderzoeksassistent bij meerdere onderzoeken van de UvA en UvA minds betrokken geweest. Na het behalen van haar Master in 2010 is zij als onderzoeksmedewerker bij de afdeling Research Institute of Child Development and Education van de UvA gaan werken. Eerst voor het longitudinale onderzoek ‘De sociale ontwikkeling van kinderen’, inmiddels ook voor andere projecten. Tevens is zij lab coördinator van het UvA Family Lab. Stephanie heeft een zoon (2013) en dochter (2016).

Bezig met thesis en/of stage:

Mila Visser

Mila heeft haar bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2019 afgerond en werkt nu, naast haar master Orthopedagogiek, als begeleidster op het passend onderwijs. Tevens is ze vrijwilligster bij War Child waar ze activiteiten organiseert voor vluchtelingenkinderen. Haar interesse gaat uit naar de ontwikkeling van jonge kinderen. Haar masterthesis zal gaan over de wijs- en taalontwikkeling van jonge kinderen, en de invloed die broers en zussen hierop mogelijk hebben. 

Sarai Sellam

Sarai heeft in januari 2018 haar bachelor pedagogische wetenschappen afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij zij haar scriptie heeft geschreven over de gevolgen van seksuele kindermishandeling voor later middelenmisbruik. Daarnaast heeft zij ook onderzoek gedaan naar het verband tussen warmte van moeder en driftbuien van peuters, waarbij werd gekeken naar de emotionele- en gedragsmatige zelfregulatie van de peuters. In september 2019 is zij begonnen aan haar master Orthopedagogiek. Het verdiepen in de ontwikkeling van kinderen op zeer jonge leeftijd vindt zij erg interessant en leuk en daarom heeft zij ervoor gekozen om haar masterthesis te schrijven bij het My-B.E.S.T. onderzoek. In haar masterthesis zal de nadruk liggen op pro-sociaal gedrag en zelfregulatie en het mogelijke verband met autistische kenmerken. 

Eva Noortman

Eva studeert op dit moment aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ze de bachelors Pedagogische wetenschappen en Psychologie volgt. Vorig jaar liep ze stage in het gebied van onderwijskunde, maar nu wil ze haar kennis graag uitbreiden. Ze loopt stage bij My-B.E.S.T. om meer te te leren over de ontwikkeling van jonge kinderen en om ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek.

Naomi Nicolet

Naomi heeft haar Bachelor Sociologie behaald in 2018 aan de Universiteit Concordia in Montreal, Canada. Ze voltooide haar eerste master in Urban studies aan de Erasmus Universiteit in 2018. Ze is geïnteresseerd in de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en heeft daarom gekozen om een master in pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam te volgen. Door onderzoek te doen bij My-BEST, zal haar masterthese zich richten op de dynamische ouder-kind relaties met betrekking tot vroege emotionele ontwikkeling van baby’s.

Dene Stam

Dene heeft haar bachelor pedagogische wetenschappen behaald en doe nu de master orthopedagogiek. In haar bachelor heeft zij onderzoek gedaan naar gezonde zelfwaardering en narcisme bij kinderen tussen de 8 en de 13 jaar en schreef zij haar scriptie over het verband tussen ouderlijke emotie socialisatie strategieën en de ontwikkeling van emotieregulatie bij het kind. Haar interesse voor My-BEST komt voort uit haar werk als ZZP’er waarbij ze met autistische kinderen werkt. Hierbij verdiept ze zich graag in de ontwikkeling van het sociale begrip van kinderen, al op zeer vroege leeftijd. Haar uiteindelijke thesis zal gaan over het eventuele verband tussen zelfregulatie, imitatie en autistische kenmerken.

Constantina Psyllou

Constantina heeft haar Bachelor Psychologie behaald in 2018 aan de Universiteit van Cyprus. Haar interesse gaat uit naar de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Om deze reden heeft ze gekozen voor een onderzoeksmaster in Ontwikkelingspsychologie en Educatie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar stage heeft ze onderzoek gedaan naar driftbuien en de dagelijkse relationele processen tussen moeders en kleuters. Ze heeft gekozen om haar thesisonderzoek bij My-B.E.S.T. te doen om haar onderzoek naar de dynamische ouder-kind relaties met betrekking tot vroege sociale ontwikkeling van het kind voort te zetten.

Magali Harterink

Magali heeft een Bèta-Gamma bachelor met de richting neurobiologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam en is nu bezig met een psychologiemaster Brain & Cognition in Society. Haar interesse ligt in de, voornamelijk onbewuste, menselijke gedragingen en gedachtes die verklaard kunnen worden vanuit het brein. Een kind is daarbij een erg interessante proefpersoon omdat het weinig grenzen kent in sociale en emotionele uitlatingen. Haar uiteindelijke thesisonderzoek zal gaan over de ontwikkeling van genderstereotypen bij kleuters. Ze heeft zich bij My-B.E.S.T. aangesloten om ervaring op te doen met onderzoek doen bij kinderen.

Linnéa Elsammak

Linnéa heeft in 2013 haar Bachelor Psychologie behaald aan de James Madison Universiteit in Virginia (USA). Na haar studie heeft zij 2 jaar lang als docent bij een privé school voor kinderen met autisme gewerkt. Dit heeft haar geïnspireerd om verder te studeren en momenteel is zij bezig met de master Child Development & Education Research aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schrijft haar thesis over de communicatie en taal ontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen.

Jasna Trop

Jasna heeft haar Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening en premaster  Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam in juni 2017 behaald. Op dit moment is zij bezig met de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Vanwege haar grote interesse in de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen schrijft zij haar thesis binnen het My-Best onderzoek.

Laura van Dam

Laura heeft in 2017 de premaster Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is in ditzelfde jaar gestart met de deeltijd Master Orthopedagogiek. Binnen het My-Best onderzoek is zij momenteel bezig met het schrijven van haar thesis. Laura heeft jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg en zij hoopt haar kennis over de ontwikkeling van baby’s en peuters te vergroten.

Thesis en/of stage reeds afgerond:

Amber Sweers

Amber heeft haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in juli 2018 afgerond. Tijdens haar bachelor stond haar scriptie en stage in het teken van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Ze is in september begonnen met haar master Orthopedagogiek. Omdat ze met name geïnteresseerd is in de taalontwikkeling en sociale communicatie bij kinderen schrijft zij haar thesis binnen het My-BEST onderzoek.

Mees Stip

Mees heeft in 2018 zijn Bachelor Engelse Taal afgerond, en is nu bezig met zijn MA Taalkunde aan de UvA. Zijn interesse ligt in de vroege taalontwikkeling en hij richt zich in zijn onderzoek op communicatieve vaardigheden van jonge kinderen. Mees verzamelt en verwerkt de experimentele data en helpt tevens met de opvang van broers en zussen van de deelnemende kinderen.

Maria Gerdelmann

Maria heeft haar bachelor Social Work in 2014 behaald aan de University of Applied Science Osnabrück in Duitsland. Hierna was ze vier jaar werkzaam als social worker in het Cologne Youth Welfare Office. Deze werkervaring heeft haar ertoe geïnspireerd om de master Pedagogical Sciences: Youth at Risk te gaan volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Maria schrijft momenteel haar master thesis bij het My-BEST onderzoek over de intergenerationele overdracht van sociaal-emotioneel functioneren.

Janneke Lamper

Janneke heeft in 2015 haar bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij is gaan werken op een Kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Naast haar baan heeft zij de Premaster Orthopedagogiek gevolgd en afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. In september 2018 is zij gestart met de Master Orthopedagogiek. Momenteel schrijft zij haar thesis over angst en competentiebeleving bij kinderen met epilepsie. Vanwege haar interesse in de ontwikkeling van kinderen en om ervaring op te doen rondom wetenschappelijk onderzoek helpt zij mee bij de dataverzameling voor het My-BEST onderzoek.

Jolien Grolleman

Jolien heeft haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in juli 2018 behaald. Tijdens haar bachelor heeft ze haar scriptie geschreven over de invloed van uitdagend opvoedingsgedrag op de angstontwikkeling van 0- tot 4-jarigen. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de sociale functie van verlegenheid bij kleuters. In september 2018 is ze begonnen aan de master Orthopedagogiek. Vanwege haar interesse in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en de rol die de omgeving hierin speelt, schrijft zij haar masterthesis bij het My-BEST onderzoek.

Maaike Gemmeken

Maaike heeft in 2016 haar bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze opleiding heeft zij stage gelopen bij een orthopedagogisch dagcentrum waar zij ervaring heeft opgedaan in het werken met kinderen met autisme. Deze ervaring heeft haar geïnspireerd om verder te studeren en momenteel volgt zij de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Om ervaring op te doen in onderzoek en voor het schrijven van haar thesis doet zij mee aan het My-Best onderzoek.

Sari Hoyge

Sari is ons team in november 2017 komen versterken. Zij studeerde cum laude af aan het Amsterdam University College. Daarnaast heeft ze haar master in Clinical and Developmental Psychopathology aan de Vrije Universiteit behaald. Tijdens haar studie heeft zij o.a. stage gelopen bij het Babylab van de Universiteit van Amsterdam, een social thermoregulation project, en het #SoConnect team van de Vrije Universiteit . Zij leert met passie over de ontwikkeling van baby’s en kleine kinderen, vanuit een psychopathologie perspectief.

Marije Eradus

Marije heeft in 2016 haar bachelor diploma Pedagogiek behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid bij baby’s en peuters. Zo heeft zij haar interesse voor de ontwikkeling van jonge kinderen ontwikkeld en dat heeft haar aangespoord om verder te studeren. Na de bachelor heeft zij de premaster (Forensische) Orthopedagogiek afgerond. Op dit moment volgt zij de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het schrijven van haar thesis werkt zij mee aan het My-Best onderzoek. Onderzoek naar baby’s en jonge kinderen spreekt haar aan vanwege het preventieve karakter.

Laura van der Zalm

Laura heeft haar Bachelor of Science (BSc) Psychobiologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waarin ze stage heeft gelopen op de afdeling Psychologie. Hier deed ze o.a. onderzoek naar autisme, intelligentie en academische prestatie. Op dit moment volgt ze de Research Master (MSc) Brain & Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Laura werkt voor haar huidige wetenschappelijk stage mee aan het onderzoek. Een grote interesse van Laura ligt namelijk bij de sociale en cognitieve ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen.

Wieteke Heller

Wieteke heeft haar Bachelor Toegepaste Psychologie behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanwege interesse in de doelgroep kind en jeugd heeft ze na de opleiding Toegepaste Psychologie de premaster (Forensische) Orthopedagogiek gevolgd. Op dit moment is ze bezig met het afronden van de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Wieteke loopt stage op de afdeling Emotionele Stoornissen bij de Bascule en helpt voor haar thesis mee aan de dataverzameling van het My-BEST onderzoek.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close